Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 
Copyright 2008  - Olympic Boats ST . All Rights Reserved.
http://www.olympic-st.gr

OLYMPIC ST 380 
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Τύπος Σκάφους............................................. Εξωλ. Φουσκωτό

Ολικό Μήκος................................................ 3,63m

Μέγιστο Πλάτος........................................... 1,83m

Ύψος............................................................. 0,735m

Ύψος Εξάλων με πλήρες φορτίο................. 0,40m

Μέγιστη Ιπποδύναμη.................................... 29.9KW

Μήκος Διατιθέμενων Σελμάτων................... 1,03m

Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος
φορτίου και επιβατών.................................... 621Kg

Στεγανοί Χώροι που να κρατούν το
σκάφος στην επιφάνεια της θάλασσας
μετά την κατάκλυση των ανοιχτών χώρων...... Ναι (3 Διαμερίσματα Αεροθαλάμων)

Μέγιστος Αριθμός Ατόμων............................. 6 A.

Κατηγορία Σχεδίασης...................................... C