Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 
Copyright 2008  - Olympic Boats ST . All Rights Reserved.
http://www.olympic-st.gr

OLYMPIC 5.05 ST (484)
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Τύπος Σκάφους.............................................Φουσκωτό

Ολικό Μήκος................................................5,05m

Μέγιστο Πλάτος........................................... 2,10m

Ύψος..............................................................1,0m

Ύψος Εξάλων με πλήρες φορτίο................. 0,70m

Μέγιστη Ιπποδύναμη.................................... 90HP

Μήκος Διατιθέμενων Σελμάτων................... 3,0m

Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος
φορτίου και επιβατών.................................... 650Kg

Στεγανοί Χώροι που να κρατούν το
σκάφος στην επιφάνεια της θάλασσας
μετά την κατάκλυση των ανοιχτών χώρων......Ναι (4 Διαμερίσματα Αεροθαλάμων)

Μέγιστος Αριθμός Ατόμων............................. 5

Κατηγορία Σχεδίασης......................................C

Παρουσίαση του OLYMPIC 5.05 ST (484) στο ηλεκτρονικό περιοδικό Rib & Sea του Ιωσήφ Παπαδόπουλου.