Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 
Copyright 2008  - Olympic Boats ST . All Rights Reserved.
http://www.olympic-st.gr

OLYMPIC ST 660
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Τύπος Σκάφους............................................. Φουσκωτό

Ολικό Μήκος................................................ 6,30m

Μέγιστο Πλάτος........................................... 2,64m

Ύψος............................................................. 2,00m

Ύψος Εξάλων με πλήρες φορτίο................. 0,50m

Μέγιστη Ιπποδύναμη.................................... 350HP

Μήκος Διατιθέμενων Σελμάτων................... 4,00m

Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος
φορτίου και επιβατών.................................... 600Kg

Στεγανοί Χώροι που να κρατούν το
σκάφος στην επιφάνεια της θάλασσας
μετά την κατάλυση των ανοιχτών χώρων...... Ναι (6 Διαμερίσματα Αεροθαλάμων)

Μέγιστος Αριθμός Ατόμων.............................  6

Κατηγορία Σχεδίασης...................................... B