Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 
Copyright 2008  - Olympic Boats ST . All Rights Reserved.
http://www.olympic-st.gr

OLYMPIC ST RAM1000
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Τύπος Σκάφους............................................ Φουσκωτό

Ολικό Μήκος................................................ 9,50m

Μέγιστο Πλάτος........................................... 3,03m

Ύψος............................................................. 2,04m

Ύψος Εξάλων με πλήρες φορτίο................. 0,50m

Μέγιστη Ιπποδύναμη.................................... 2 X 350HP / 261.1KW

Μήκος Διατιθέμενων Σελμάτων................... 4,50m

Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος
φορτίου και επιβατών.................................... 1922Kg

Στεγανοί Χώροι που να κρατούν το
σκάφος στην επιφάνεια της θάλασσας
μετά την κατάκλυση των ανοιχτών χώρων...... Ναι (8 Διαμερίσματα Αεροθαλάμων)

Μέγιστος Αριθμός Ατόμων............................. 8 E.A.

Κατηγορία Σχεδίασης..................................... C