Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 
Copyright 2008  - Olympic Boats ST . All Rights Reserved.
http://www.olympic-st.gr

OLYMPIC ST 270
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Τύπος Σκάφους...................................... Φουσκωτό

Ολικό Μήκος.......................................... 2,70m

Μέγιστο Πλάτος..................................... 1,15m

Μέγιστη Ισχύς........................................ 15HP

Κατηγορία Σχεδίασης............................. C

Μέγιστος Αριθμός Ατόμων..................... 3

Αριθμός Σειράς ....................................... GR-SGSL270