Σκάφη - Τεχνικά χαρακτηριστικά
 
Copyright 2008  - Olympic Boats ST . All Rights Reserved.
http://www.olympic-st.gr

OLYMPIC 5.05 ST (484) C & DOLYMPIC ST 270 
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
 


OLYMPIC ST  380OLYMPIC ST  RAM 1000


OLYMPIC ST 660